Jag vill lära mig hlr

Något jag känner att jag skulle vilja göra, det är att gå en hlr utbildning. Jag gick en för många herrans år sedan, men minns knappt vad det är man ska göra när man ska utföra hlr. Sedan så kommer det ju ofta en massa nytt, som är bra att lära sig. Jag tycker att det borde vara så att alla får tillgång till denna kunskapen, via skolan eller jobbet, men så är det inte tyvärr. Det finns väl vissa som står för det, men ofta kan det vara så att man får boka och betala sin hlr utbildning själv. Jag anser dock att det är en viktig kunskap, så jag ska allt ta och boka en sån här kurs!

Lära sig andra saker med

Jag vill även lära mig första hjälpen samt att använda en hjärtstartare. Att kunna rädda en annan människa liv, det är värdefull kunskap. För någon kan man göra skillnad. Jag vill ju själv att någon skulle rädda mig, om det skulle hända mig något. Ju fler som får rätt sorts kunskapper ökar ju chanserna för de som drabbas av något hemskt.

Våga hjälpa till

Genom att man går kurser och utbildningar på detta sätt och får kunskap i hur man ska agera, så ger det även en trygghet i att våga hjälpa till, om det är en olycka eller om någon drabbas av hjärtstopp och så vidare och det är viktigt tycker jag.

27 Aug 2018